NBS - NeuroBusiness Solutions

tiedeperustainen yhteistyökumppaninne

NeuroBusiness Solutions eli NBS on vuonna 2020 perustettu, yritysten myynninedistämiseen keskittyvä toimija. NBS tarjoaa tieteellistä tietoa kaiken kokoisten yritysten nettisivujen, verkkokauppojen ja mainosten elementtien tehostamiseksi. Monet kansainväliset suuryritykset ovat hyödyntäneet tieteellistä tietoa liiketoimintansa tehostamisessa jo pitkään. NBS haluaa tarjota kotimaisille yrityksille samat - ja jopa paremmat - mahdollisuudet myyntinsä ja markkinaosuuksiensa kasvattamiseksi.

Arvomme ovat AIVOT:

A

Auttaminen - homo sapiensin menestyksen on mahdollistanut yhteisöllisyys, vastavuoroinen auttaminen. Ei ole myyjiä ja asiakkaita. On vain ihmisiä auttamassa toinen toisiaan.

I

Innostuminen optimoi yrittämisen, kyynisyys katkaisee kehityksen. 

V

Välittäminen - sinun menestyksesi on myös meidän menestyksemme ja muiden menestyminen on omaamme tärkeämpää.

O

Oikea elinkeino on yksi buddhalaisuuden Jalon kahdeksanosaisen polun moraaliohjeista. NBS tekee yhteistyötä vain eettisesti oikein toimivien yritysten kanssa.

T

Tiede - käyttämämme taktiikat perustuvat tutkittuun tieteelliseen tietoon. Näin ollen, tarkkojen tieteellisten kriteerien mukaisesti, jokainen taktiikka toimii yli 95% tilastollisella varmuudella.

Tommi Salmelainen_NBS.jpg

NeuroBusiness Solutionsin valikoima-arkkitehtinä toimii Tommi Salmelainen. Hän on eri aloilla toiminut myynti- ja markkinointialan ammattilainen, muusikko ja maalaustaiteilija. Hänen kiinnostuksensa neurotieteisiin heräsi vuonna 1999 diagnosoidun MS-taudin myötä. Vuonna 2018 aloitettu yhteistyö Helsingin yliopiston tutkijan, psykologin ja käyttäytymistaloustieteen asiantuntijan kanssa on laajentanut Salmelaisen asiantuntemusta sekä tarjonnut pääsyn tuhansiin yksittäisiin viritystaktiikoihin. Luovana taiteilijana hän kykenee auttamaan myös taktiikoiden sujuvassa implementoinnissa.

"Tommilla on loistava tietotaito ja ote tekemiseen."
- Tomas Nordström, CEO/Made in Finland Shop

NBS_aivot_edited.png

Tommi Salmelainen
NeuroBusiness Solutions
p. 040 58 68 366

tommi.salmelainen@nbs.fi